netstatでlistenポート確認

2011年5月8日 オフ 投稿者: KYO

メモ。

 

ポートが空いている場合


$ netstat -na | grep ":25 "

tcp    0   0 0.0.0.0:25         0.0.0.0:*          LISTEN

$ netstat -na | grep ":587 "

tcp    0   0 0.0.0.0:587         0.0.0.0:*          LISTEN

$ netstat -na | grep ":110 "

tcp    0   0 :::110           :::*            LISTEN

 

ポートが空いていない場合は、grepから何も返ってこない